MOLNOS ANGÉLA ÉLETRAJZA

Molnos AngélaMolnos Angéla 1923-ban született Budapesten, erdélyi szülők gyermekeként. A háború alatt az olasz ellenállásban harcolt. A bolognai és pádovai egyetemen tanult bölcsészetet, lélektant, nyelvészetet. Nyugat Berlinben (Freie Universität Berlin) szerezte lélektani oklevelét. A genovai egyetemen bölcsészetből doktorált. Ezt követően a Buenos Aires-i egyetem lélektani intézetében dolgozott és Montevideóban tanított. Az ötvenes évek végén fõleg a nemzeti előítéletek kérdésével foglalkozott. 1963-tól 1973-ig Kelet-Afrikában végzett társadalomlélektani kutatást a müncheni Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung és később az amerikai Ford Foundation megbízásából.

1973-tól 1979-ig Londonban egy nemzetközi szervezet (IPPF) munkatársa és szaktanácsadója. Majd 1979-tõl 1996-ig magángyakorlatban foglalkozott rövid lélekelemző kezeléssel, csoportelemzéssel és szakmai írással. Különösen ismert az az ábra - "a négy háromszög" -, amelyet 1983-ban szerkesztett a rövid lélekelemző kezelés folyamatának szemléltetésére és tanítására. Csoportelemzési tanítása S.H. Foulkes munkájára támaszkodik. A lélekelemzési gyógykezelés oktatását pedig D.H.Malan kutatásaiból és elméletéből, H. Davanloo és a saját lélekgyógyászati tapasztalataiból meríti.

Molnos Angéla tagja többek között a londoni Csoportelemzési Társaságnak (Group-Analytic Society [London]), a Csoportelemzési Intézetnek (Institute of Group Analysis) és a Német Lélektani Szakképzettek Szövetségének (Berufsverband Deutscher Psychologen [Bonn]).

1994-ben alapította a "Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM)" nevű közhasznú alapítványt. 1994-től 2000-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem Lélektani Intézetének meghívására az angol-magyar szakfordítói képzésben mint oktató vett részt. 1996-ban Londonból Debrecenbe költözött. Itt további szakmai munkákat ír, és a lélektani szaknyelv, valamint a köznyelv magyarításán és korszerűsítésén dolgozik.

Nyolc angol nyelvű és egy német nyelvű szakkönyve jelent meg. 1992-ben kiadta egy verseskötetét. Címe "Csodavárás. Egy élet versei három világrészből magyarul és angolul.". Számos cikke is megjelent angol, amerikai, német, spanyol és francia szaklapokban.).

Saját maga fordította le tiszta magyarra utolsó, Londonban megjelent nagysikerű könyvét: Az idő kérdése. A rövid lélekelemző kezelés lényege. (1997, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó), amely Japánban is megjelent. "A psychotherapist's harvest" című angol szakkönyve itt olvasható.

Molnos Angéla  könyvei

Molnos Angéla megjelent szakmai cikkei és egyéb munkái

Rovásírás: Hosszú Gábor betűkészlete alapján

Vissza a kezdő oldalra