M

 

macerál

bosszant, bánt, nyaggat, abajgat, háborgat, piszkál, zaklat, nem hagy békén vkit

machináció

cselszövés, cselvetés, tőrvetés, fondorlat, ármány, áskálódás

maffia

ol titkos bűnszövetkezet (eredetileg a l9. század elején Szicíliában keletkezett és később az Egyesült Államokban és másutt is elterjedt szervezet)

maffia

alvilág, szervezett bűnözés, aljas cselszövés

mafla

ügyetlen, ügyefogyott, együgyű, balfék, bárgyú, bamba, féleszű, gyámolatlan, mamlasz, málészájú, mulya

magazin

árucsarnok, áruház, vegyeskereskedés; nagykereskedés; raktár, tárház; képes újság

magnó, magnetofon

csévélő, hangfelvevő v. hangrögzítő és lejátszó, hangvisszajátszó készülék, ricsajdoboz, zajláda, sípláda; ~ kazettaaudiokazetta

magnólia

liliomfa, tulipánfa

mainstream

ang főáram, áramlat, irányzat dereka, közepe, zöme

majonéz

hideg tojásmártás

major

őrnagy; tanya, gazdaság, kisbirtok, uradalom

majoritás

(szavazat)többség

makaróni

olasz csőtészta; nyelvi egyveleg, habarék, zagyvalék, abajdóc; szöveg, amelyben több nyelv összekeveredik az anyanyelvvel

makett

hasonmás (kicsi); vmilyen épület, gép, színpadkép kicsinyített mása

makro-

nagy-, óriás-, vminél nagyobb, magasabb rendszerű, hosszú; előtagként vminek nagy méretét, kiterjedését jelöli

makula

mocsok, (szenny)folt; erkölcsi fogyatkozás, hiba, bélyeg, szégyenfolt, szeplő; orv folt, sárgafolt (éleslátás helye a szemben)

makulátlan

szeplőtlen, tiszta, hótiszta, szűz, érintetlen, ártatlan, feddhetetlen, vétlen

malária

mocsárláz, váltóláz, forróbetegség, sárgaláz, harmadnapos hideglelés, gyujtoványhideg

maliciózus

rosszmájú, fullánkos, csipkelődő, csípősen gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csúfondáros, gonoszkodó, kárörvendő, epés, rossznyelvű, kissé rosszindulatú, rosszhiszemű

malőr

baj, gond, bonyodalom, bökkenő, baleset, vesződség, kellemetlenség, szerencsétlenség

malter

habarcs, vakolatanyag

mamusz

otthoni lábbeli, tutyi, posztóból vagy ne-mezből való meleg papucs

manager ang, menedzser

intéző, ügyintéző, (ügy)vezető, vállalkozó, szervező üzletember (aki egy vállalkozást irányít), előadóművészek v. sportolók fellépéseit, szerepléseit szervező, intéző, üzletkötő, gazdasági szakember, megbízott

management ang, menedzsment

ügyvitel, igazgatás, vezetés

mandátum

társadalmi, különösen politikai jellegű felhatalmazás, képviselőség (meghatározott időre), megbíz(at)ás, jogosítvány; képviselő megbízó levele; a Népszövetségnek az első világháború győztes hatalmainak adott megbízása a volt német és török gyarmatok igazgatására; ilyen terület

mandragóra

álomfű, varázserejű fű

mandzsetta

kézelő; karvédő (vívókesztyűn); csőkarmantyú; orv vérnyomásmérő készüléknek a beteg karjára tekert felfújható párnája

maneken, manöken

divatruhákat bemutató személy

manézs

fedett lovarda, porond

manifeszt

nyilvánvaló, kézzelfogható, érzékelhető, észlelhető; ~áció kinyilatkoztatás, kijelentés; ér-vényre v. felszínre jutás; megnyilvánulás, meg-nyilatkozás, megjelenés; tüntetés, tiltakozás

manikűr

kézápolás, körömápolás; körömépítés, körömfestészet; kéz- és körömápoló

manipuláció

bánás, ármányos v. furfangos beavatkozás, befolyásolás, eljárás, kiforgatás, üzelmek

manipulál

befolyásol, rászed, rávesz vmire (közvetett eszközökkel, ármánykodva, csalafinta módon, furfangosan); vmivel bánik, hatása alá von, kezel (anyagot, szerszámot)

manométer

nyomásmérő

manőver

csel, fogás, fortély, húzás, hadgyakorlat, hadmozdulatok, hadi csel, művelet, irányváltoztatás; ügyeskedés, üzelmek

manualitás

kézügyesség

manuális

kézi, kézzel végzett (munka, szabályozás)

manufaktúra

kézműipar; üzemi termelés, amely a dolgozók munkamegosztásán alapszik

manuscriptum

kézirat

manzárd

padlásszoba, padláslakás; tetőtérben kiépített lakás

mappa

irattartó; térkép

maratoni

hosszú, véget nem érő, hosszan tartó, elhúzódó, végnélküli, véget nem érő

margarin

művaj, pótvaj, vajpotló

marginalizálódik

a társadalom peremére sodródik, elszigetelődik, kiszorul (eredeti társadalmi rétegéből), lényegtelenné, mellékessé válik, fontosságából veszít

margó

lapszél, szegély; üres hely a papírlap szélén

marihuana

fű, kender

mariníroz

pácol, besóz vagy fűszeres, ecetes lében tartósít

marionett

zsinóron rángatott bábu; más akaratának eszköze

markáns

jellegzetes, éles (metszésű), erős, erőteljes, határozott, feltűnő (vonások), kifejező, szembeszökő, tömör, tömény

marketing

árutervezés, a kereslet, a vásárlók befolyásolása, meggyúrása; a termelés fogyasztói, keresleti igényekhez való igazítása

marmelád

gyümölcsíz (sürű, gyárilag készült)

Mars

(bolygó) Hadúr, Hadakozó, Vérszemű csillag; a háború istene a rómaiaknál

mars

menetelés, induló; takarodj! lódulj!

marsall

tábornagy

masina

gép, gépezet, munkagép, készülék; cséplőgép; mozdony

masíroz

menetel, vonul; sietve jár-kel

maskara

mulatságban viselt álöltözet, álarc v. jelmez; álruhás személy; nevetséges, az illetőhöz nem illő öltözet; így öltözött személy

masli, masni

szalagcsokor, csokor

maszek

(magánszektor rövidítése) magán, saját (bolt, ipar, üzlet)

maszk

'másik arc', álarc, álca, fejvédő, orrvédő, orr és szájvédő, orvosi álarc, porálarc, sisak

maszkíroz

alakít, kikészít (arcot); álcáz, elrejt, elleplez

maszkulin

férfias

maszturbáció

orv nemi önkielégítés

massza

tömeg, halom, halmaz, gyurma, keverék

masszázs

test(rész) gyúrása, kenése, dögönyözés, gyömöszölés

masszíroz

gyúr, gyömöszöl, nyomogat, nyomkod, dögönyöz, dörzsöl

masszív

tömött, tömör, súlyos, nehéz, erős

matador

sp bikahóhér, bikakivégző; a bikaviadal azon szereplője, aki megadja a kegyelemdöfést

matematika

mennyiség- és tértan; az anyagi világ mennyiségi és térbeli összefüggéseinek elemzésével és törvényeivel foglalkozó tudomány

materializmus

az anyagi világ elsődlegességét valló nézet, bölcselet; anyagias gondolkozás, anyagi javak hajszolása

materiális

anyagi, tárgyi; tulajdonnal, pénzzel kapcsolatban álló; ~ta anyagias, anyagelvű, anyagi elvű gondolkodású v. világnézetű

matéria

anyag, kábítószer

matiné

délelőtti előadás (hangverseny, mozi)

matrac

derékalj, ágybetét, szivacs

matriarchátus

anyajogú társadalom

matrica

anyaminta, betűminta, nyomóminta, öntőminta; lehúzós v. levonós kép, levonó, lenyomat

matrikula

anyakönyv

matroním

anyától származó családnév

matróna

(köztiszteletben álló) idős nő, idős hölgy, öregasszony

matróz

hajóslegény, tengerész

matt

fénytelen, tompa, fakó, fényezetlen, homályos, halvány

matuzsálemi kor

igen magas életkor

matúra

érettségi vizsga, érettségi

mauzóleum

síremlék; síremlékül szolgáló díszes építmény

maxima

jelmondat, jelige, életelv, irányelv, erkölcsi elv, bölcsesség

maximalista

teljességre, tökélyre törekvő, tökélyt igénylő, túl igényes, túl sokat követelő

maximalizál

vmit túlhajt (igényt, követelést), a legmagasabb fokra visz

maximális

legmagasabb, legnagyobb, legnagyobb mértékű, legtöbb; ~an a legmagasabb fokon, a legnagyobb mértékben, messzemenően (támogat), rendkívülien

maximum

legföljebb, nem több mint, felső határ

mazochista

önkínzó; testi kínzásban nemi élvezetet lelő személy

mágia

varázslat; a természeti és társadalmi jelenségek befolyásolására, vagy gyógyítására vagy rontására végzett szertartás

mágnás

főúr, országnagy, főnemes, nagybirtokos

mágnes

delej; ~es delejes, bűvös, varázslatos, igéző, vonzó; ~tű delejtű

mágus

varázsló, jövendőmondó, álomfejtő; szemfényvesztő bűvész

május

ígéret hava, Pünkösd hava, tavaszutó, Bika hava (április 21 - május 20)

mánia

felhangoltság; kedvtelés, szenvedély, megszállottság, hóbort, vesszőparipa, rigolya, bolondság, kórság, rögeszme, megrögzött szokás

mániákus

eszelős, megszállott, hóbortos; túlfűtött, felhangolt; a felhangoltság lelki zavarában szenvedő beteg

március

kikelet hava, tavaszelő, böjtmás hava, harmadhó, Halak hava (február 21 - március 20)

márka

gyári védjegy, védjeggyel ellátott, igazolt áru, termék; minőség

márki

országnagy, őrgróf; angol, francia, spanyol főnemesi rang

mártír

vértanú

mávinform

vasúti tudakozó, MÁV tájékoztatása

mázli

jiddis szerencse, jószerencse

meakulpázik

vádolja magát, mentegetőzik, beismer hibát, elnézést, bocsánatot kér

mecénás

pártfogó, műpártoló; tudományok és művészetek bőkezű pártfogója

mechanika

erőtan, erőműtan, mozgástan, géptan, gépészet; szerkezet, működés

mechanikus

fn gépész, gépkezelő, szerelő, műszerész; mn (erő)művi, gépi, önműködő; gépi szerkezettel működő; gépies, lélekölő, tudattalanul végzett, önmagától végbemenő (munkamenet)

mechanizmus

gépezet, géprendszer, gépszerkezet, készülék, műszaki berendezés; működés módja, rendszere

mecset

(iszlám) imaház

meccs, match

ang mérkőzés, verseny

medál, medália

(érdem)érem, kitűntetés

medálion

függő érem; nyak-, kar-, óraláncra akasztható érmealakú, néha kis üres tokkal ellátott ékszer

medicina

orvosság, gyógyszer; orvoslás, orvostudomány, orvostan

medika, medikus

orvostanhallgató

meditáció

elmélkedés, szemlélődés, tűnődés

meditál

elmélyed, kiüríti az elméjét, elmerül, elmélkedik, szemlélődik, tűnődik, mélázik, elmereng, bölcselkedik, elgondolkodik; mérlegel, fontolgat, latolgat, meghány-vet, rágódik, tépelődik, tanakodik, töpreng

mediterrán

földközi-tengeri, Földközi-tenger melléki

mega-

vmely alapegység milliószorosa; hosszú, nagy, óriási, óriás-, nemzet-, világ-; előtagként jelöli vminek nagy, mindent átfogó méretét, ki-terjedését, óriási voltát v. vmely alapmértékegység milliószorosát; ~fon hangszóró, hangerősítő, szócső, hangtölcsér; ~koncert hangverseny nagy tömeg előtt; ~lománia nagyzási hóbort, hatalmi téboly; ~trend nagyméretű irány, világot elárasztó divat

megideológizál

elméletet gyárt, biggyeszt vmihez, belemagyaráz vmi eszmerendszert; világnézeti alapon igyekszik megmagyarázni vmit

megpróbál

megkísérel, igyekszik, rászánja magát, szándékol, belevág, belefog, nekifog, hozzálát, nekilát, nekifeszül, nekigyürkőzik, megkockáztat, nekiveselkedik, vállalkozik

megreguláz

ráncba szed, a körmére koppint, megrendszabályoz, megfegyelmez, megzaboláz

melankólia

mélabú, búbánat, ború, búskomorság, lehangoltság, levertség

melankólikus

bánatos, bús, búbánatos, mélabús, búskomor, borús, borongós, szomorú, lehangolt, levert, csüggedt, rosszkedvű, reményvesztett, örömtelen, kedélytelen, (egyfajta) kedélybeteg, feketevérű

melanóma

orv bőrelszíneződés, anyajegy; ~ malignus rosszindulatú, festékes bőrdaganat

melasz

tömény, barna szörplé; cukorgyártás mellékterméke

melioráció, meliorálás

talajjavítás

melodráma

érzelgős színmű (zenekísérettel)

meló

jiddis munka, teendő, tennivaló, gürcölés, vesződség; ~s munkás, dolgozó

melódia

dallam

membrán

vékony hártya, lemez

mementó

emlékeztető (jelentős v. fenyegető dologra)

memoár

emlékirat, személyes visszaemlékezés

memorandum

beadvány, előterjesztés, emlékirat, folyamodvány, fölterjesztés, tájékoztató irat

memorizál

bemagol, betanul, megtanul, észbe vés, emlékezetébe vés, bevág, beszajkóz

memória

emlékezet, emlékezőtehetség; adattároló befogadóképessége; ~egység adattároló (számítógépé)

menedzsel

nagyobb üzleti vállalkozást, főleg gazdasági, pénzügyi vonatkozásban megszervez, irányít; előadóművésznek, sportolónak ügyeit intézi, érdekeit képviseli

menedzser

manager

menedzsment

management

menstruáció

havibaj, havi vérzés, virágzás

mentalitás

észjárás, felfogás, gondolkodásmód, lelki alkat

mentálhigiéné

lelki egészségügy, lelki egészségvédelem

mentor

atyai jó barát, idősebb tanácsadó, pártfogó, nevelő

menü

étlap, előre meghatározott ételösszeállítás, ételsor, étrend, teríték; választék (számítógépen)

menza

étkező, üzemi étkezde; tanulók, egyetemi hallgatók olcsó étkezője

meridián

délkör, hosszúsági kör

meritokrácia

érdemuralom (MA); teljesítményelvű társadalmi rendszer, ahol a tudás és szellemi kiválóság befolyásolja az állam vezetését és az értelmiségnek hatalma van a közügyek irányításában

merkantilis

kereskedelmi, üzleti

Merkúr

(bolygó) Szaporacsillag

messiás

megváltó, üdvözítő

mester

iparos, kézműiparos, szakember; szakértő, szaktekintély, műértő, művész; tanító, oktató

mesztic

fehér és indián szülők gyermeke

metafizika

bölcseletnek tapasztalaton túli és a dolgok végső okaival foglalkozó ága

metafora

szókép, hasonlat, képes beszéd, képre átvitt értelem

metamorfózis

átalakulás, átváltozás, alakváltoztatás

meteor

hullócsillag

meteorológia

időjárástan, időjárás megfigyelés, idővizsgálás, légkörtan; ~i jelentés időjárásjelentés

metodológia

módszertan (tudományos kutatásoké)

metonímia

nyelvt szókép; két fogalom érintkezésén v. kapcsolatán alapul

metódus

mód, módszer, eljárás(mód)

metrika

időmértéktan (költészetre és zenére vonatkozik)

metronóm

ütemmérő

metropolisz

világváros, anyaváros

metropolita

főpap (a keleti keresztény egyházakban)

metró

(párizsi, budapesti) földalatti, mélyvasút

média, médiák

(latin egyesszám: 'medium', többesszám: 'media') tömegtájékoztatás, sajtó, hírközlő, -szolgáltató v. -szóró közeg v. eszközök, tömegközlési és tájékoztatási eszközök (sajtó, hanghíd, képhíd, világháló) összessége

médium

közvetítő; a szellemhívők szerint közvetítő személy a szellemvilág és az emberek között; vegy közeg; → média

migráció

vándorlás, tömeges helyváltoztatás, áttelepülés, elköltözés; bolyongás, kószálás

migráns

vándor(munkás), időszakos külföldi munkás; menekült

migrén

fejgörcs (erős, féloldali), fejfájás, főfájás, főhasogatás

mikádó

japán császár (=fenséges kapu); japán táblásjáték

mikádó

felöltő; rövid, kétsoros, rendszerint világos szövetből készült férfifelöltő; (katonai) felsőkabát

mikológia

gombaismeret, gombatan; orv gombás betegségek kór- és gyógytana

mikro-

kis-, vmely alapmértékegység egymilliomod része

mikrofon

hangvevő, hanggyűjtő (MI)

mikrokozmosz

nagyobb egység kicsinyített mása, vetülete

mikroorganizmus

alacsony szerveződési színtű lény (JJ); baktérium, vírus

mikroszkopikus

górcsövi, parányi, nagyon kicsi, szabad szemmel nem látható

mikroszkóp

górcső, paránylátó (MI), részletlátó (JJ); igen erős nagyító hatású készülék szabad szemmel nem látható apró lények, elemek vizsgálatára

mikró

fn gyorsmelegítő, rövidhullámú sütő

mikróba

apró lény, egysejtű lény

mikulás

télapó

miliő

környezet, keret, kör

milícia

felfegyverzett polgárőrség

militarizál

felfegyverez, fegyverrel ellát, felszerel

militáns

harcoló, harcos, harcrakész; tevékenyen részt vesz egy mozgalomban, pártban

millennium

ezredév, ezeréves évforduló, ünnep; Árpád bejövetelének 1896-ban és Szent István koronázásának 2001-ben ünnepelt, ezredik évfordulója

mimézis

utánzás, mímelés, majmolás

mimika

taglejtés, testbeszéd; szính arcjáték, néma arcbeszéd, némajáték

mimikri

szín- v. alakutánzás; színlelt alkalmazkodás a környezethez

mini-

kicsi, kicsiny, kis, apró, cseppnyi, rövid, pici, picurka, pirinyó, pindurka, parányi, pöttöm; ~mális igen kevés, a legkevesebb; ~mum legalább, legalacsonyabb, legkevesebb legcsekélyebb (ár, bér, érték, fok, kereset, szám), alsó határ

miniatúra

festett kép; kezdőbetű v. más dísz a középkori kéziratokban

miniatűr

apró, parányi; kis méretű kép, műtárgy

miniszter

tárcafő (MI), tárcavezető; ~elnök kormányfő

minisztérium

tárca, kormányügyosztály

minuciózus

minden apró részletre kiterjedően pontos, aprólékoskodó, kicsinyes, szőrszálhasogató

mise

istentisztelet (katolikusoknál)

miskulancia

csalafintaság; izé, hogyishívják; zavaros keverék

misztérium

titok, rejtély; titkos vallásos szertartás, amit csak a beavatottak ismernek és amelyben más nem vehet részt

misztifikál

szándékosan ámít, áltat, bújtat, ködösít, titkosít, félrevezet, megtéveszt; túlzottan felmagasztal, eszményít, rejtéllyel vesz körül

misztika, miszticizmus

hit a természetfeletti és az érzékeken túli erőkben, abban, hogy ilyen erőkkel közvetlen kapcsolatba léphetünk

misztikum

titokzatosság, rejtélyesség, sejtelmesség

misztikus

titkos, titokzatos, titokteljes, rejtélyes, rejtelmes, sejtelmes, fátyolos, leplezett, homályos, ködös, átlátszatlan, kifürkészhetetlen, kiismerhetetlen, talányos, megfejthetetlen, megmagyarázhatatlan

misszionárius

hittérítő, hitszónok, hitterjesztő, hithírdető, igehírdető

misszió

képviselet, kiküldött szakértőcsoport, küldetés, megbízás, megbízatás

mitikus

mesebeli, mesés, hitregén alapuló, mondai

mitológia

hitregetan

mixel

kever, italokat állít össze

mixer

italkeverő (edény v. személy); hangkeverő berendezés

mizantróp

emberkerülő, embergyűlölő

mizéria

baj, kellemetlenség, nyomorúság, szükség, ínség

mímel

színlel, tettet, utánoz, úgy tesz mintha

mínusz

kivonva, nullánál kisebb értékű; -7 fok = hét fok fagypont alatt, hét fok hideg; hiány

mísz

jiddis fn rossz kedv, lehangoltság; ~e van van vmitől viszolyog vmitől, nincs kedve vmihez; mn kedvetlen, lehangolt, unott; nem tetszetős, nem kívánatos

mítosz

hitrege, mesés elbeszélés (melyben természetfölötti lények és hősök természeti és társadalmi jelenségeket idéznek meg); vmire vonatkozó, a hétköznapi tapasztalás szintjét meghaladó ismeretek összessége

mizerábilis

nyomorúságos, szánalmas, siralmas, nyomorgó, szűkölködő; szerencsétlen, boldogtalan; silány, gyatra, gyarló, hitvány, selejtes, értéktelen, szegényes, ócska, rossz, vacak, olcsó

mobil

mozgó, elmozdítható, mozgékony, ingó (vagyon); ~telefon hordozható v. marok(táv)beszélő v. -hívó, tenyér(táv)beszélő (MA), személyhívó

mobilitás

mozgás, mozgási képesség, mozgékonyság; mozgathatóság; (társadalmi) átrétegeződés

mobilizál

megmozgat, buzdít, bátorít, biztat, lelke-sít, serkent, sarkall, sarkantyúz, rábeszél, rávesz, rábír, felhív (vmire); kat mozgósít, fegyverbe szólít, behív, hadba hív, besoroz, toboroz; ker ingatlan vagyont pénzzé tesz, ingóvá változtat

modell

egyedi ruhadarab; élő minta, eszmény, mintakép; ~ez leképez, hasonmást készít (tárgyakról, főleg hajóról, repülőgépről, vasútról és más közlekedési eszközről, rendszerint kicsinyítve)

moderál

csökkent, enyhít, fékez, korlátol, lassít, mérsékel, tartóztat; vezet (megbeszélést, tárgyalást, vitát); felügyel, ellenőriz (levelezést egy-egy világháló-csoporton belül); ~ja magát türtőzteti magát, uralkodik magán

moderátor

vitavezető; kerekasztal-beszélgetések v. a világhálón folytatott viták irányítója, vezetője

modern

haladó, korszerű, korunkbeli, mai, új; legújabb

modernizál

korszerűsít, új követelményeknek megfelelővé tesz; felújít; ~ás, modernizáció, korszerűsítés, (fel- v. meg)újítás, újjáalakítás, újjáépítés, újjászervezés

módi

divat; ~s divatos

modifikál

módosít, (meg)változtat

modul

egység, egyed, elem; szabályos és meghatározott méretű és minőségű elem, ilyenekből összeállítható berendezés, gép szabványos méretű egysége

modulál

hangnemet, hangszínt, hanglejtést változtat

modus vivendi

lat áthidalás, egyeztetés (két fél ellentétes érdekei között úgy, hogy mindegyik tovább élhessen)

modusz

mat leggyakoribb érték

molekula

(anyag)szerkezeti egység (JJ), vegyületi egység (MI), szerkegység, vegyegység (MA), parány (BP); az anyag azon legkisebb része, amely még őrzi az egész vegyi és szerkezeti tulajdonságait; → atom

molesztál

alkalmatlankodik, terhére van, nem hagy nyugton vkit, zaklat

molett

gömbölyded, telt idomú, duci, dundi, párnás, kövérkés (nő)

momentán

egyelőre, jelenleg, e pillanatban, pillanatnyilag

momentum

mozzanat, rész(let); tényező, elem; fiz nyomaték

monetáris

pénzügyi, pénzzel kapcsolatos, anyagi

monitor

képernyő (számítógépé), jelzőberendezés, irányító, útmutató (hajó, személy), megfigyelő (szavazáson); (hang/kép) vevőkészülék; ~ing rendszer megfigyelő rendszer (Tisza szennyezése kapcsán); ~ozás folyamatos megfigyelés, észlelés, nyomon követés

monogámia

egynejűség, egyférjűség

monogram

névkezdőbetűk, névbetűk, névelőbetű, névjelzés, kézjegy

monográfia

tanulmány; (szűkebb tárgyra vonatkozó kérdést kimerítően elemző, megvitató) résztanulmány, tudományos mű, értekezés

monokultúra

egyoldalú mezőgazdaság; egyfajta növény éveken át nagy területen való termelése (sokféleség ellentéte);

monolit

egy darabból vésett v. készített hatalmas emlékkő, oszlop; ~ikus egytömbű, megbonthatatlanul, szorosan egységes, egybetartozó, egységesített (szerkezetű, gondolkodású)

monológ

önmagához szóló beszéd; magánszám, egyszemélyes jelenet, vidám előadás

monopol-

egyedárusítással, tőkeuralommal kapcsolatos, arra vonatkozó; ~helyzet egyeduralmi, fölény- v. erőhelyzet, kizárólagosság

monopólium

óriásvállalat, egyeduralkodó vállalat (mely uralkodó helyzetben, versenytársak hiányában nagy nyereségekkel működik, a tőkét és a termelést összpontosítja, a versenyt korlátozza és ezért romlik a termékek minősége); kiváltságos uralkodó helyzet

monostor

barátok lakhelye, apátság, zárda

monoteista

fn egyistenhívő; mn egyistenhiten alapuló

monoton

egyhangú, gépies, szürke, unalmas, változatosság nélküli

monotónia

egyhangúság, egyformaság, unalmasság; a hangmagasság változtatása nélküli szövegéneklés

monstrum

nagy, idomtalan, ormótlan építmény, szerkezet; szörnyeteg

montázs

összeollózott kép; különböző rajzok, képrészletek összeállítása egy művészi egésszé

monumentális

hatalmas, nagyszabású, nagyszerű, fenséges, méreteivel lenyűgöző

moralitás

erkölcs, erkölcsiség, erkölcsösség, erényesség, erény

moralizál

erkölcsre okít, tanít, erkölcsről ad elő, erkölcsösködik, papol, szónokol

moratórium

(fizetési) haladék, halasztás

morál

erkölcs, erkölcsi szabály, erkölcstan, erkölcsi tanulság; ~is erkölcsi, erkölcstani, erkölcsös, becsületes, tisztességes, helyes, jó

morbid

beteges hajlamú, torz felé hajló, kóros

morféma

nyelvt szóelem (tő, képző, rag)

morfológia

alaktan; nyelvt (szó)alaktan, nyelvi szer-kezet tana

morfondíroz

átgondol, fontolgat, latolgat, meghány-vet, mérlegel, megrág, rágódik, tanakodik, tépelődik, töpreng, tűnődik

morózus

kedélytelen, örömtelen, komor, mogorva, morcos, búvalbélelt, gondterhes, rosszkedvű

mortalitás

halandóság, halálozási arány(szám)

motel

(<motorist's hotel) országúti (vendég)fogadó v. szálló (MA); gépkocsival utazóknak az országút mentén épült olcsó szállás

motiváció

indíték, indokolás, a cselekvés kiváltói, ösztönzői

motívum

indítóok, cselekvés mozgató tényezője, rugója; alapgondolat, vezérlő eszme; olyan mozzanat, amelyre vmely irodalmi mű v. műrészlet felépül; ismétlődő díszítő elem

motor

gép (hajtó, meghajtó), hajtógép, erőgép; hajtóerő, mozgatóerő, lelke vminek; szív

mottó

alapgondolat, értelem (vminek), indíték; jelige, jelmondat

mountain bike

ang hegyi kétkerekes, kerékpár, hegyi bika

mozaik

kirakott kép; apró csempe; egyveleg; rész(let), töredék; ~ szó összeállított szó (szótagokból v. kezdőbetűkből)

muff

karmantyú, kézmelegítő; műsz csőkarima, csőkötés, csőbilincs

multikulturális

több nemzetiségű, kevert műveltségű (oktatás); rendszerint az egyik vagy másik kárára és a különbségek eltörlésének szándékával

multimédia

többféle megjelenítési, közlési mód (szöveg, hang, kép, rajz) együttesen; vegyes hordozók

multinacionális

több országra, nemzetre kiterjedő, nemzetek feletti (vállalat); nemzetközi

multiplex

többcsatornás (berendezés, továbbító eljárás, távíró); több termes mozi; mn összetett, többszörös, sokrétű

multipoláris

több sarkú v. nyúlványú v. központú

mumifikál

hullát tartósít, bebalzsamoz

mumsz, mumpsz

ang fn járványos fültőmirigy-gyulladás

municipális

helyhatósági, városi önkormányzathoz tartozó

muníció

lövőszer, lőszer, hadianyag készlet

muskéta

kanócos puska

mustrál

nézeget, végignéz, végigmér, szemügyre vesz, vizsgálgat, szemlél, számba vesz

muszáj

ném kell, szükséges, kénytelen, kényszerül vmire

muszkli

ném izom, különösen a felsőkar kétfejű izma

mutáció

változás, (természettani, fejlődéstani) másulat (KI); az öröklött anyag változása

mutál

másul, vált a hangja; a serdülő fiú hangja megváltozik

muzeális

gyűjteménybe való, maradandó értékű (műalkotás); ócska, idejétmúlt

muzikál, musical

ang, fn látványos, rendszerint mai tárgyú énekes, táncos színmű, zenés darab, zenejáték

muzsikál

ige zenél, játszik, zöngicsél

múmia

aszhulla; természetes v. művi módszerrel tartósított tetem

múzeum

tárlat, régiségtár, gyűjteménytár

múzsa

művészetek és tudományok kilenc ógörög istennőjének egyike

múzsa

költői ihletet adó személy, ihlető